سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

اگر از محصول راضی نیستید چه؟

پیش نویس طراحی شامل جزئیات مختلف را می توان بدون از دست دادن منافع هر دو طرف تجدید نظر کرد.

اگر بعد از اتمام محصول از آن راضی نباشم چه؟

می توان آن را بازسازی کرد، اما هزینه آن توسط مشتری پرداخت می شود.

الزامات بسته بندی

اگر مشتری دارای الزامات بسته بندی است، ما می توانیم با توجه به نیاز مشتری به بسته بندی.اگر نه، بسته بندی ما را به طور پیش فرض.

روش نصب

نگران نباشید.فیلم های نصب برای آموزش نصب ارائه شده است.

در مورد زمان حمل و نقل چطور؟

تحویل به موقع بدون حادثه (به استثنای حوادث خاص، بلایای طبیعی و سایر خطرات غیرقابل مقاومت)

اگر پس از دریافت کالا به کالا آسیب وارد شود چه؟

ما برای هر محموله بیمه خریداری خواهیم کرد.در صورت آسیب دیدن کالا در هنگام مشکلات حمل و نقل، مطالبات به صورت فعال با شرکت بیمه پیگیری می شود.